2/05/2012

die,die,die school....

’’Mis homseks õppida on?’’,
’’Homme on 4 kontrolltööd — matemaatikas, füüsikas, keemias ja vene keeles. Pluss veel matemaatika töövihikust 2 lehekülge ja inglise keeles sõnad.’’
Tuleb tuttav ette?
 Tegelikult ei tohiks olla mitte üheski koolis nii paljudeks kontrolltöödeks õppida üheks päevaks , aga paljudes koolides, õigemini põhiliselt kõikides koolides see on nii !
Ma toon mõned asjad näiteks, mis seal kirjas olid.

1. Koolikoti lubatud raskus (koos sisuga) on:
1) 1.–3. klassi õpilastel kuni 3,0 kg;
2) 4.–6. klassi õpilastel kuni 3,5 kg;
3) 7.–9. klassi õpilastel kuni 4,5 kg.
( Ma käin 8. klassis ja mu kott kaalub küll 6 kg ! )

3. Õppenädalas võib läbi viia kuni kolm kontrolltööd.
( Mõni nädal on meil 8 kontrolltööd olnud )meil vist nii palju pole olnud õnneks :)

 4. Õppepäevas võib läbi viia ühe kontrolltöö. Kontrolltöö toimumise ajast teatatakse õpilastele vähemalt viis õppepäeva enne kontrolltöö toimumist.
(   päevas on olnud küll rohkem kui 1 kontrolltöö! )

5. Kontrolltöid ei planeerita esmaspäevale ja reedele, samuti õppepäeva esimesele ning viimasele õppetunnile, välja arvatud juhul, kui õppeaine on tunniplaanis esmaspäeval ja reedel või ainult ühel neist päevadest või esimese või viimase tunnina.
http://noortehaal.delfi.ee/news/kool/koolidopetajad-ei-hooli-seadustest.d?id=33936961

siit ma võtsin olulisemad asjad välja

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar